پایگاه مقالات و پژوهشهای مدیریتی

مدیریتی

بررسی میزان خود کنترلی کارکنان پالایشگاه گاز ایلام

چکیده :

 

کنترل يکي از وظايف مديران است که بدان وسيله وضع موجود بررسي شده و با وضع مطلوب مقايسه مي­شود تا هر گونه انحراف در راه رسيدن به هدفهاي سازماني کشف و اقدام اصلاحي انجام شود . بنابراين ، مديران براي تحقق هر چه بهتر هدف­ها ، لازم است که بر سازمان خود کنترل لازم را بعمل آورند . اما تحقيقات نشان داده است که کنترل بيروني براي سازمان هزينه هاي زيادي در بر خواهد داشت و کنترلهاي دروني ( خودکنترلي ) ضمن کاهش هزينه براي سازمان ، اعتماد به نفس ، خلاقيت ، نوآوري و مسئوليت پذيري کارکنان را بيشتر مي­کند . در اين تحقيق نحوه کنترل در پالايشگاه گاز ايلام را مطالعه کرده و ميزان خودکنترلي کارکنان را تعيين مي­کنيم . اين تحقيق به روش کيفي انجام شده و جامعه آماري آن کارکنان پالايشگاه گاز ايلام است و داده ها به طريق مصاحبه باز و يافته­هاي تحقيق با استفاده از کدگذاري ، مقوله بندي و سپس تحليل شده اند .

 واژگان کلیدی : کنترل ، خودکنترلی ، سازمان ، مدیریت

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۶/۱۳ساعت ۱۴:۳۳ بعد از ظهر  توسط کرم خلیلی  |